Ekomatkailu Suomessa

Ekomatkailu on kaikkialla maailmassa nopeasti kasvava trendi. Sen taustalla on ihmisten ympäristötietoisuuden vahvistuminen, johon liittyy huoli maapallon tulevaisuudesta sekä halu vaikuttaa ympäristön tilaan omilla valinnoillaan. Ekomatkailu on suosittua myös siksi, että se tarjoaa hektistä arkea eläville kaupunkilaisille mahdollisuuden rauhoittua stressittömässä ympäristössä keskellä luontoa. Suomi on ihanteellinen ekomatkailumaa, sillä lähes joka puolelta Suomea löytyy puhdasta ja turmeltumatonta luontoa koettavaksi.

Ekomatkailun monet puolet

Ekomatkailussa matkailupalvelut tuotetaan kestävän kehityksen mukaisesti, ja siinä matkailijalle tarjotaan luontoon liittyviä elämyksiä. Usein palveluihin voi liittyä myös ympäristökasvatusta. Luontoystävällisyyden edistäminen matkailijoita valistamalla onkin arvokas panostus luonnon puolesta, ja sen toivotaan vaikuttavan matkailijoiden toimintatapoihin ja asenteisiin myös matkan jälkeenkin.

Ekomatkailu perustuu siis luontoon sekä elämysten tuottajana, että vastuullisen toiminnan kohteena. Luonto koetaan tällöin aitona ympäristönä, jota kunnioitetaan ja joka halutaan säilyttää mahdollisimman turmeltumattomana. Luontoa kunnioittava, ekologisesti kestävä matkailu ei siten tuota matkakohteeseen lisää ympäristöongelmia, vaan toisinpäin – sen kautta voidaan jopa parantaa matkakohteen tilaa.

Ekomatkailija toimii ympäristön puolesta

Ekomatkailu perustuu yleensä luonnon vetovoimatekijöihin matkakohteessa. Esimerkiksi Suomessa ekomatkailija voi suunnata kulkunsa kohti tuntureita tai aarniometsiä ammentaakseen luontoon liittyviä elämyksiä. Ekomatkailija kunnioittaa ympäristöään jättämällä kohteeseen mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen eli kuluttamalla matkallaan mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja. Siksi esimerkiksi moottoriajoneuvot eivät kuulu ekomatkailijan kulkuvälineisiin.

Ekomatkailija arvostaa matkakohdettaan myös sosiaalisessa ja kulttuurisessa mielessä esimerkiksi ostamalla paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita sekä kunnioittamalla kohdealueen tapoja. Luontoelämyksiä taas hankitaan esimerkiksi patikoiden luonnossa ja tarkkaillen ympäristöä.

Suomen kansallispuistot ovat ekomatkailun keitaita

Eri puolilta Suomea löytyy upeita ekomatkailuun soveltuvia kohteita. Kansallispuistot kattavine opasteineen, luontopolkuineen ja tulenteko- ja yöpymispaikkoineen ovat niistä ehkä kaikkein toimivimpia.

Suomessa on erittäin laaja Metsähallituksen ylläpitämä neljänkymmenen kansallispuiston verkosto, joka edustaa kattavasti kaikkia Suomen luontoympäristöjä aina Tunturi-Lapista Hossan erämetsiin sekä Keski- ja Rannikko-Suomen järvi-, saaristo- ja rannikkokohteisiin.

Kansallispuistot ovat samalla myös luonnonsuojelualueita, joten alueella vierailijoiden tulee noudattaa puistoissa omia erityissääntöjään. Esimerkiksi tulenteko tai yöpyminen on sallittu vain määrätyissä paikoissa. Luonnonsuojelualueiden kautta turvataan sekä suomalaisen luonnon monimuotoisuus, että ihmisten mahdollisuus nauttia turmeltumattomasta luonnosta myös tulevaisuudessa.

Ekoelämyksiä luonnosta

Ekomatkailu on erinomainen tapa rauhoittua ja ladata akkuja kiireisen arjen vastapainoksi. Pääset ihailemaan maisemia aidossa luontoympäristössä ja oppimaan monimuotoisesta luonnosta tai vaikkapa hankkimaan erätaitoja.

Matkavalmistelut kannattaa tehdä huolella ja varmistaa riittävä fyysinen kunto, jos esimerkiksi lähdet patikoimaan. Kannattaa myös ottaa selvää matkakohteen erä- ja luonto-opas-palveluista, sillä paikallisen oppaan avulla saat matkaltasi vielä enemmän. Jos sinua esimerkiksi kiinnostaa melonta tai koskenlasku, ota selvää, löydätkö alueelta näihin liittyviä opaspalveluita.

Luonnonläheistä majoitusta

Ekomatkailuun liittyy myös luonnonläheinen majoittuminen. Kun haluat matkailla ekologisesti kestävällä tavalla, sinun tulisi olla valmis luopumaan luksustason majoituksesta kaikkine mukavuuksineen. Esimerkiksi kansallispuiston luontopoluilla voit nukkua yön yli teltassa tai yksinkertaisissa yleiskäyttöisissä laavuissa.

Kestävään luontomatkailuun liittyy tärkeänä osana ympäristöstä huolehtiminen. Siksi on tärkeää, että majoittautuessasi pidät ympäristön siistinä ja viet jätteet niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.